SERVEIS

  • Desinfecció química: destrucció d’agents infecciosos en Sitges, industria alimentaria, explotacions avícoles,…
  • Desratització: controls actius i passius per eradicar nombre de rosegadors i controlar la seva reproducció.
  • Captura d’animals salvatges
  • Tractaments fitosanitaris: tot tipus de tractaments a gran i petita escala. Arbres fruiters, pins, etc.
  • Legionel·la: manteniment higiènic sanitari d’instal·lacions amb alt i baix risc de legionel·la.
  • Cases amb diògens: neteja i desinfecció

PLAGUES TRACTADES

 

  • Rosegadors
  • Escarabats
  • Xinxes de llit
  • Formigues
  • Puces
  • Insectes voladors
  • Tèrmits i carcoma
  • Legionel·la
  • Coloms

roedor

  • Càmpings

  • Punt de control

  • Granges d’engreix

  • Granges d’engreix

  • Granges de mares

  • Desratització