SERVEIS

 • Desinfecció química: destrucció d’agents infecciosos en Sitges, industria alimentaria, explotacions avícoles,…
 • Desratització: controls actius i passius per eradicar nombre de rosegadors i controlar la seva reproducció.
 • Captura d’animals salvatges
 • Tractaments fitosanitaris: tot tipus de tractaments a gran i petita escala. Arbres fruiters, pins, etc.
 • Legionel·la: manteniment higiènic sanitari d’instal·lacions amb alt i baix risc de legionel·la.
 • Cases amb diògens: neteja i desinfecció

PLAGUES TRACTADES

 

 • Rosegadors
 • Escarabats
 • Xinxes de llit
 • Formigues
 • Puces
 • Insectes voladors
 • Tèrmits i carcoma
 • Legionel·la
 • Coloms

roedor

 • Granges d’engreix

 • Punt de control

 • Desratització

 • Granges de mares

 • Granges d’engreix

 • Xinxes